Μελέτη της λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων σε βιολογικό καθαρισμό Λάρισας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη της λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων σε βιολογικό καθαρισμό Λάρισας

Τσιόκανου, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων σε μία αστική περιοχή ( Δήμος Λάρισας) , αλλά και την αξιολόγηση της λειτουργίας της εγκατάστασης όπου λαμβάνει χώρα η επεξεργασία τους. Τα υγρά απόβλητα που συλλέγονται από το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Λάρισας, οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας που αποτελεί μία τυπική μονάδα ενεργού ιλύος. Τα κύρια στάδια της επεξεργασίας περιλαμβάνουν Πρωτοβάθμια Δεξαμενή Καθίζησης, Δεξαμενή Αερισμού και Δευτεροβάθμια Δεξαμενή καθίζησης. Ταυτόχρονα γίνεται επεξεργασία της ιλύος που περιλαμβάνει τα στάδια της Ομογενοποίησης, της Πάχυνσης και της Χώνευσης. Στην εργασία αυτή, έγινε συλλογή δειγμάτων από διάφορα σημεία της εγκατάστασης και ανάλυση αυτών για τον υπολογισμό των ποιοτικών παραμέτρων, όπως SS (αιωρούμενα στερεά), SVI (δείκτης καθιζησιμότητας της ιλύος) και COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο) στη γραμμή υγρών και SS (αιωρούμενα στερεά), VSS (πτητικά αιωρούμενα στερεά), pH, VA (πτητικά οξέα) και TAC (ολική αλκαλικότητα) στη γραμμή ιλύος.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.