Η Κοινοτική πολιτική των χερσαίων μεταφορών και η θέση της Ελλάδας μέσα στις ευρωπαϊκές χερσαίες μεταφορές

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2004 (EL)
Η Κοινοτική πολιτική των χερσαίων μεταφορών και η θέση της Ελλάδας μέσα στις ευρωπαϊκές χερσαίες μεταφορές

Ράλλη, Βασιλική

Η εργασία επεξεργάζεται τις χερσαίες μεταφορές διακρίνοντας αυτές σε εμπορευματικές και επιβατικές καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο όλο το φάσμα του τομέα οικονομικό και κοινωνικό. Δίδεται εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, γίνεται ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών καθώς και των ρυθμίσεων και των μέτρων, που θα εφαρμοστούν από εδώ και στο εξής (μέσα από αποδεδειγμένα στοιχεία και προσωπικά συμπεράσματα) όπως και των αποτελεσμάτων τους, προκειμένου να υποστεί περαιτέρω ανάπτυξη o τομέας των χερσαίων μεταφορών, μια και το επίπεδο, που βρίσκονται σήμερα μπορεί να υποστεί ακόμα πολλές βελτιώσεις ώστε να φτάσει στο υψηλότερο δυνατό.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Εμπορεύματα - Μεταφορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.