Ανακύκλωση, αξιοποίηση σε κεραμικά υλικά τεφρών παραγόμενων από καύση άνθρακα σε ρευστοστερεά κλίνη = Recycling, valorization of CFB-coal fly ash into ceramic materials

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανακύκλωση, αξιοποίηση σε κεραμικά υλικά τεφρών παραγόμενων από καύση άνθρακα σε ρευστοστερεά κλίνη = Recycling, valorization of CFB-coal fly ash into ceramic materials

Ραυτόπουλος, Γεώργιος

Στις μέρες μας, η τεχνολογία καύσης σε ρευστοστερεά κλίνη κερδίζει παγκοσμίως όλο και περισσότερο έδαφος για καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην παρούσα ερευνητική Πτυχιακή εργασία εξετάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων κεραμικών προστιθέμενης αξίας, με 100% ως πρώτη ύλη ανακυκλωμένη ιπτάμενη τέφρα παραγόμενη από καύση άνθρακα σε ρευστοστερεά κλίνη (Circulating Fluidized Bed – CFB), εφαρμόζοντας καθιερωμένες διεργασίες επεξεργασίας κόνεων (Powder Metallurgy - PM). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι ιπτάμενης τέφρας από CFB-καύση άνθρακα, καθώς επίσης και μείγμα 50-50 %κ.β. αυτών, και εφαρμόστηκαν απλές και οικονομικές τεχνικές επεξεργασίας για την παρασκευή σειρών δοκιμίων, και συγκεκριμένα ψυχρή μονοαξονική συμπίεση ακολουθούμενη από πυροσυσσωμάτωση. Ακολούθως έγινε χαρακτηρισμός της δομής (των φάσεων) των δοκιμίων (με ανάλυση XRD) και προσδιορισμός φυσικο-μηχανικών ιδιοτήτων τους. Η παρούσα εργασία έδειξε ότι είναι εφικτή η ανακύκλωση-αξιοποίηση ιπταμένων τεφρών παραγομένων από καύση άνθρακα σε ρευστοστερεά κλίνη (Circulating Fluidized Bed – CFB), 100% ως πρώτων υλών στην Παρασκευή κεραμικών. Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα, τα δοκίμια που παρασκευάστηκαν με επιτυχία περιέχουν χαρακτηριστικές κρυσταλλικές φάσεις κεραμικών υλικών, και παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες φυσικο-μηχανικές ιδιότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις επιθυμητές εφαρμογές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.