Οικονομικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οικονομικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον

Αντωνιάδου, Χριστίνα
Μασούρας, Χρήστος

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας από το πρωί που ξυπνάμε με το ξυπνητήρι του κινητού μας, μέχρι το βράδυ που ρυθμίζουμε την τηλεόραση ή το στερεοφωνικό μας να κλείσει αυτόματα. Μας βοηθούν στη δουλειά μας, στην επικοινωνία μας, στην ενημέρωσή μας. Με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν τον νεοσύστατο κλάδο της οικονομίας , τη ψηφιακή οικονομία . Στον αντίποδα υπάρχει η συσσώρευση των ηλεκτρονικών συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, οι οποίες αποτελούν τα λεγόμενα ηλεκτρονικά απόβλητα (e-waste). Tα ηλεκτρονικά απόβλητα ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας τους έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η μέχρι πρότινος διαδικασία που ακολουθούνταν ήταν η υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η ανακύκλωση και ανάκτηση μέρους των συσκευών κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, παρουσιάζει όμως υψηλό κόστος ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες με αποτέλεσμα την προώθηση του όγκου των αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Με τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό παραγωγής ηλεκτρονικών αποβλήτων η πολιτική που ακολουθούνταν δεν είναι πλέον αποτελεσματική. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας εξειδικευμένης στα ηλεκτρονικά απόβλητα προκειμένου να τεθεί φραγμός στην παράνομη εισαγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων, να ιδρυθούν επίσημες μονάδες ανακύκλωσης με νέες θέσεις εργασίας και να προστατευτεί ουσιαστικά το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών
Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.