Διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Η περίπτωση της Κίνας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Η περίπτωση της Κίνας

Δημητρίου, Φωτείνη

Σε αυτή την εργασία, η οποία χωρίστηκε σε δύο ενότητες, η πρώτη που αφορά το διεθνές εμπόριο, αναπτύχθηκαν τα εξής: οι βασικές κατευθύνσεις του Διεθνούς εμπορίου, το εμπορικό ισοζύγιο, οι διεθνείς βιομηχανικές στρατηγικές, οι δασμοί, ο δασμολογικός προστατευτισμός, η παγκοσμιοποίηση, εθνικές οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μηχανισμοί του διεθνούς εμπορίου, οι τεχνολογίες και το εισόδημα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στη δεύτερη ενότητα έγινε μια προσέγγιση σχετικά με το εμπόριο της Κίνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μπει αρκετά δυναμικά στο προσκήνιο του διεθνούς εμπορίου και ακολούθησε η επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τα προϊόντα που παράγει η Κίνα, οι δυνατότητές της, τα αρνητικά αποτελέσματα από το εμπόριο της Κίνας, οι πολιτικές των άλλων χωρών απέναντι στη Κίνα, και οι εξαγωγές της Κίνας και τα αρνητικά σημεία που παρουσιάζει. Ελπίζεται να επιτεύχθηκε ο στόχος , τουλάχιστον μερικώς και το κείμενο να αποτελέσει μια ευχάριστη πηγή πληροφόρησης σε όσους ενδιαφέρονται και αναζητούν να μάθουν περαιτέρω νέα στοιχεία για το θέμα αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Εμπορεύματα - Μεταφορές
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)