Διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Η περίπτωση της Κίνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Η περίπτωση της Κίνας

Δημητρίου, Φωτείνη

Σε αυτή την εργασία, η οποία χωρίστηκε σε δύο ενότητες, η πρώτη που αφορά το διεθνές εμπόριο, αναπτύχθηκαν τα εξής: οι βασικές κατευθύνσεις του Διεθνούς εμπορίου, το εμπορικό ισοζύγιο, οι διεθνείς βιομηχανικές στρατηγικές, οι δασμοί, ο δασμολογικός προστατευτισμός, η παγκοσμιοποίηση, εθνικές οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μηχανισμοί του διεθνούς εμπορίου, οι τεχνολογίες και το εισόδημα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στη δεύτερη ενότητα έγινε μια προσέγγιση σχετικά με το εμπόριο της Κίνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μπει αρκετά δυναμικά στο προσκήνιο του διεθνούς εμπορίου και ακολούθησε η επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τα προϊόντα που παράγει η Κίνα, οι δυνατότητές της, τα αρνητικά αποτελέσματα από το εμπόριο της Κίνας, οι πολιτικές των άλλων χωρών απέναντι στη Κίνα, και οι εξαγωγές της Κίνας και τα αρνητικά σημεία που παρουσιάζει. Ελπίζεται να επιτεύχθηκε ο στόχος , τουλάχιστον μερικώς και το κείμενο να αποτελέσει μια ευχάριστη πηγή πληροφόρησης σε όσους ενδιαφέρονται και αναζητούν να μάθουν περαιτέρω νέα στοιχεία για το θέμα αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Εμπορεύματα - Μεταφορές
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.