Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ιπποφαές

Δουβανικιώτη, Μαρία

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι χρήσεις και οι ποικιλίες του Ιπποφαούς (Hippophae rhamnoides L.) που αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια που έχει χαρακτηρισθεί ως το πολυδύναμο φυτό του μέλλοντος. Παρουσιάζεται ακόμη η καλλιεργητική τεχνική του ιπποφαούς, η τεχνική φύτευσης, λίπανση, άρδευση, το κλάδεμα και η συνιστώμενη ζιζανιοκτονία. Γίνεται αναφορά στις διαθέσιμες μεθόδους πολλαπλασιασμού καθώς και τη συγκομιδή, μεταποίηση και παράγωγα του ιπποφαούς. Επίσης παρουσιάζονται σύντομα οι εχθροί και ασθένειες της καλλιέργειας και τέλος οι προοπτικές της καλλιέργειας στο μέλλον. Πραγματικά το ιπποφαές αποτελεί μία πιθανή νέα καλλιέργεια για τη χώρα μας που μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα στο γεωργικό και μεταποιητικό τομέα, αφού έχει εύκολη καλλιέργεια, καθώς είναι ανθεκτικό σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έχει τη δυνατότητα να καλλιεργηθεί σε άγονα και ξηρικά εδάφη και με ελάχιστη λίπανση, δίνοντας εισόδημα και θέσεις εργασίας σε μειονεκτικές περιοχές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιπποφαές
Φυτά - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.