Κοινωνικές ομάδες του Ν. Φλώρινας και χαρακτηριστικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Κοινωνικές ομάδες του Ν. Φλώρινας και χαρακτηριστικά

Βακαλοπούλου, Χριστίνα

Από την εμφάνιση του ανθρώπου στην γη, γεννήθηκε και η ανάγκη της ομαδικής συμβίωσης. Πρώτη μορφή ομαδικής ζωής είναι η οικογένεια, από την οποία αργότερα σχηματίσθηκαν πιο σύνθετες κοινωνικές μορφές, όπως η φυλή, το έθνος και η οργανωμένη πολιτεία. Κοινωνίες με την έννοια της ομαδικής συμβίωσης συναντούμε και στο βασίλειο των ζώων όπως οι μέλισσες, τα μυρμήγκια και οι ομάδες πουλιών. Η ανθρώπινη κοινωνία διαφέρει από την κοινωνία των ζώων, γιατί στην πρώτη κυριαρχεί η συνειδητή ενέργεια, ενώ στην δεύτερη το ένστικτο. Οι ανθρώπινες κοινωνίες αναπτύσσονται, αλλάζουν και εξελίσσονται. Κύρια γνωρίσματα της κοινωνίας είναι η εργασία, η οικονομία, τα ήθη και έθιμα, οι θεσμοί, το δίκαιο, η διοικητική οργάνωση, η διοίκηση, η τάξη, η θρησκεία, η κοινή γλώσσα, οι κοινές παραδόσεις, οι νόμοι, οι δεσμοί που συνδέουν τα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Όταν δεν υπάρχουν οι δεσμοί αυτοί, πνευματικοί, ηθικοί, οικονομικοί, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία. Σήμερα η επιστήμη της κοινωνιολογίας έχει αφιερώσει έναν ιδιαίτερο κλάδο της στην μελέτη των κοινωνιών ομάδων. Μπορούμε να ορίσουμε την κοινωνική ομάδα ως ένα σύνολο ατόμων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι φοιτητές των πανεπιστημίων αποτελούν μία κοινωνική ομάδα όπως και το σύνολο των γεωργών μιας αγροτικής κοινότητας. Κοινωνική ομάδα είναι το σύνολο δύο ή περισσοτέρων ατόμων που αλληλεπιδρούν συχνά μεταξύ τους και έχουν συνείδηση του ξεχωριστού δεσμού που τα ενώνει.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική κληρονομιά
Φλώρινα (Ελλάδα) - Κοινωνική ζωή και έθιμα
Κοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.