Ολοκληρωμένη παραγωγή ροδάκινων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ολοκληρωμένη παραγωγή ροδάκινων

Πέγιου, Αικατερίνη

Οι ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας απαιτούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να υιοθετήσουν πρακτικές, οι οποίες σέβονται τον παραγωγό, τον καταναλωτή αλλά και το περιβάλλον. Η απαίτηση του καταναλωτικού κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ασφαλών γεωργικών προϊόντων αποτελεί κύριο μοχλό πίεσης για την παραγωγή υψηλής ασφάλειας τροφίμων. Ιδανικό για μια γεωργική εκμετάλλευση στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού θα ήταν η παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων, κάτω από συνθήκες σεβασμού του περιβάλλοντος. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών (Integrated Crop Management - ICM) αποτελεί την ορθολογική άσκηση της γεωργίας συνδυάζοντας ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Με την άσκηση ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση της καλλιεργητικής τεχνικής. Παράλληλα η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα προστασίας του εργαζόμενου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Με την ολοκληρωμένη δενδροκομία επιδιώκεται η αύξηση της παραγωγής περισσότερο προς την κατεύθυνση της ποιότητας παρά της ποσότητας. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την καταγραφή στοιχείων ως προς την Ολοκληρωμένη παραγωγή ροδακίνων. Αρχικά παρουσιάζονται γενικά στοιχεία της Ολοκληρωμένης διαχείρισης και των χαρακτηριστικών του ροδάκινου. Στην συνέχεια αναλύονται οι μορφές διαχείρισης της γεωργίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της συμβατικής και της βιολογικής γεωργίας και έπειτα καταγράφονται τα βήματα που απαιτεί η Ολοκληρωμένη Διαχείριση. Στο επόμενο κεφάλαιο περνάμε στην Ολοκληρωμένη παραγωγή των Ροδάκινων όπου γίνεται βοτανική περιγραφή της ροδακινιάς , καθώς το κλίμα και το έδαφος που ευδοκιμεί,. Επιπρόσθετα καταγράφονται αναλυτικά όλες οι ποικιλίες της και ο τρόπος φύτευσης, κλαδέματος και η άρδευση. Ακόμη, αναφερόμαστε και στην Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εχθροί και οι ασθένειες που μπορούν να προσβάλλουν την ροδακινιά. Αρχικά καταγράφονται τα συμπτώματα και η ζημιά που προκαλούν τόσο στο δέντρο όσο και στον καρπό. Επιπλέον, δίνονται οι τρόποι αντιμετώπισης για κάθε ένα από αυ

Thesis
NonPeerReviewed

Φρούτα - Ασθένειες και επιβλαβή έντομα
Αγροτικά προϊόντα
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.