Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Νεάπολης Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Νεάπολης Κοζάνης

Μαυριάνος, Κωνσταντίνος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος

Η παρούσα περιγραφή αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και βοθρολυμάτων που θα προσαγάγονται στην εγκατάσταση καθώς και την σύνδεση της μονάδας με τον εξωτερικό κεντρικό αποχετευτικό αγωγό από τη Νεάπολη έως το Βιολογικό Σταθμό. Τελικός αποδέκτης θα είναι ο Αλιάκμονας ποταμός που απέχει 450m από τις εγκαταστάσεις. Τα στερεά απόβλητα (εσχαρίσματα, άμμος και ξηρή λάσπη μετά την αφυδάτωση από βιολογική επεξεργασία) θα συγκεντρώνονται και θα διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής με υπόδειξη των αρμόδιων υπηρεσιών. Θέμα τοξικής ιλύος ή απορριμμάτων δεν υφίστανται. Η Ε.Ε.Λ. θα είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον του χώρου, δεν θα προξενεί θορύβους, οσμές και κινδύνους. Μ' αυτήν επιδιώκεται η βελτίωση των χαρακτηριστικών των αστικών λυμάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μετά την επεξεργασία τους τα λύματα να πληρούν τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και τους αντίστοιχους όρους των Υγειονομικών Διατάξεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.