Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αμμοληψίες στη κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αμμοληψίες στη κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα

Κούτρα, Μαρία
Μπάρμπα, Αθηνά

Στόχος της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η μεθόδευση των εργασιών εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να γίνει σωστή απόληψη των αποθεμάτων αμμοχάλικου και να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και ακόμα να προδιαγραφεί ο καλύτερος τρόπος αποκατάστασης του φυσικού οικοσυστήματος. Με τις αμμοληψίες προκαλείται αλλοίωση του περιβάλλοντος κυρίως όταν δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο αποκατάστασης. Η μελέτη που ακολουθεί περιγράφει συνοπτικά τη γεωγραφική θέση, την υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης, μορφολογία, γεωλογία, κλιματολογικά στοιχεία, χλωρίδα, πανίδα, το έργο καθώς και την αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων
Ποταμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.