Μελέτη πληθυσμού διακύμανσης του Adoxophyes orana σε οπωρώνα ροδακινιάς στην περιοχή Μελίκη Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη πληθυσμού διακύμανσης του Adoxophyes orana σε οπωρώνα ροδακινιάς στην περιοχή Μελίκη Ημαθίας

Σάννη, Αθανασία

Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η παρουσία του σημαντικού εχθρού της ροδακινιάς στον νομό Ημαθίας, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα παραγωγής ροδακινιών στην Ελλάδα. Σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στον εχθρό Adoxophyes orana, μπορεί να αποβούν χρήσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως στους δενδροκαλλιεργητές της Ελλάδος. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται κυρίως στη καλλιέργεια της ροδακινιάς (βοτανικοί χαρακτήρες, τρόπο καρποφορίας, επικονίαση, ανάπτυξη καρπού, πολλαπλασιασμό, υποκείμενα, ποικιλίες, κλίμα, έδαφος), στις καλλιεργητικές τεχνικές (εγκατάσταση, προετοιμασία εδάφους, φύτευση δένδρων σύστημα φύτευσης, άρδευση, λίπανση, αραίωμα καρπών, κλάδεμα) και τέλος στην ωρίμανση, συγκομιδή και συντήρηση των καρπών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το ειδικό μέρος, το οποίο αναφέρεται κυρίως στο έντομο Adoxophyes orana Fischer, Tortricidae:Lepidoptera στην ταξινόμηση, στη μορφολογία, στις ζημιές και στην καταπολέμηση. Επίσης, περιλαμβάνει το πειραματικό μέρος, το οποίο παρουσιάζει στοιχεία πληθυσμιακής διακύμανσης, χρησιμοποιούμε φερομονικές – κολλητικές παγίδες και τη καταπολέμηση του Adoxophyes orana με εντομοκτόνα (LAMDA CYALOTHRIN, CHLORPYRIFOS, RANER) κατά τα έτη 2011 – 2012 στη ροδακινοκαλλιέργεια της περιοχής Μελίκης Ημαθίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτοπροστασία
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.