Σχεδιασμός διείσδυσης βιοκαυσίμων στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σχεδιασμός διείσδυσης βιοκαυσίμων στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)

Τσιφτελίδης, Δημήτριος

Με στόχο την συμμόρφωση της Ελλάδας με την νέα κοινή γεωργική πολιτική(ΚΓΠ), την κάλυψη της ευρωπαικής οδηγίας 2003/30 και την υλοποίηση του ελληνικού νομοσχεδίου που αφορά τα βιοκαύσιμα, συντάσσεται ο σχεδιασμός διείσδυσης βιοκαυσίμων στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας(Π.Κ.Μ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε: Το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των εκτάσεων σε αγρανάπαυση της Ελλάδας ανέρχεται σε 37.588.536 στρέμματα για το έτος 2005. Από αυτά στην Π.Κ.Μ. αντιστοιχούν 7.316.442 στρέμματα δηλαδή το 21% από τα οποία τα 11.057 είναι σε κατάσταση αγραναπαύσεως. Προτείνονται τρία σενάρια διείσδυσης ενεργειακών καλλιεργειών (σόγια, ηλίανθος, βαμβάκι, ελαιοκράμβη) στην υπάρχουσα καλλιεργούμενη έκταση της κεντρικής Μακεδονίας και στις εκτάσεις αγραναπαύσεως κατά τα οποία: Το πρώτο (σενάριο χαμηλής διείσδυσης) θα καταλάβει το 1% για κάθε μια από τις τέσσερις ενεργειακές καλλιέργειες από την συνολική έκταση, το δεύτερο (σενάριο μέσης διείσδυσης) θα καταλάβει το 2% για κάθε ενεργειακή καλλιέργεια από την συνολική έκταση και το τρίτο (σενάριο υψηλής διείσδυσης) θα καταλάβει το 4%. Με βάση την υφιστάμενη γεωργική παραγωγή κατά το έτος 2005 και κατά συνέπεια την απόδοση των προιόντων σε βιοντίζελ, εκτιμάται η παραγωγή βιοκαυσίμου και στις 3 περιπτώσεις των σεναρίων με στόχο την τελική συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κάλυψη του 5,75% μέχρι το 2010

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομάζα, Ενέργεια από
Βιοκαύσιμα
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.