Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών ποταμού Αλιάκμονα από βαρέα μέταλλα και η προσομοίωση των ρύπων

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2008 (EN)
Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών ποταμού Αλιάκμονα από βαρέα μέταλλα και η προσομοίωση των ρύπων

Αργυρούδη, Λεμονιά
Γερασίμου, Δέσποινα

Η εργασία ασχολείται αποκλειστικά με όλα τα υδρογεωπεριβαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης και μόλυνσης από βαριά μέταλλα και αφορούν τις επιπτώσεις και τα επανορθωτικά μέτρα από την κατασκευή του συμπληρωματικού αναρρυθμιστικού έργου «Αγία Βαρβάρα» στον ποταμό Αλιάκμονα. Το έργο του οποίου η κατασκευή έχει ήδη αρχίσει, βρίσκεται κατάντη της λεκάνης ηρεμίας του ΥΗΕ Ασωμάτων του Ν. Ημαθίας και αποβλέπει στην αναρρύθμιση των νερών του Αλιάκμονα, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις αυξανόμενες ανάγκες άρδευσης της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης, την ύδρευση της Θεσσαλονίκης και του νομού Ημαθίας και τις μελλοντικές ανάγκες άρδευσης της περιοχής Αιγινίου – Βεργίνας. Σε τμήμα όμως της έκτασης που προβλέπετε να καταληφθεί από τον ταμιευτήρα υπάρχει παλαιός χώρος απόθεσης απορριμμάτων της πόλης της Βέροιας καθώς και άλλων ΟΤΑ του Νομού Ημαθίας αλλά και νέος χώρος απόρριψης εφαπτόμενος του αναχώματος και προς τα κατάντη αυτού, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην ευρεία κοίτη του ποταμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Υδρογεωλογία
Ποταμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)