Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών ποταμού Αλιάκμονα από βαρέα μέταλλα και η προσομοίωση των ρύπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών ποταμού Αλιάκμονα από βαρέα μέταλλα και η προσομοίωση των ρύπων

Αργυρούδη, Λεμονιά
Γερασίμου, Δέσποινα

Η εργασία ασχολείται αποκλειστικά με όλα τα υδρογεωπεριβαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης και μόλυνσης από βαριά μέταλλα και αφορούν τις επιπτώσεις και τα επανορθωτικά μέτρα από την κατασκευή του συμπληρωματικού αναρρυθμιστικού έργου «Αγία Βαρβάρα» στον ποταμό Αλιάκμονα. Το έργο του οποίου η κατασκευή έχει ήδη αρχίσει, βρίσκεται κατάντη της λεκάνης ηρεμίας του ΥΗΕ Ασωμάτων του Ν. Ημαθίας και αποβλέπει στην αναρρύθμιση των νερών του Αλιάκμονα, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις αυξανόμενες ανάγκες άρδευσης της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης, την ύδρευση της Θεσσαλονίκης και του νομού Ημαθίας και τις μελλοντικές ανάγκες άρδευσης της περιοχής Αιγινίου – Βεργίνας. Σε τμήμα όμως της έκτασης που προβλέπετε να καταληφθεί από τον ταμιευτήρα υπάρχει παλαιός χώρος απόθεσης απορριμμάτων της πόλης της Βέροιας καθώς και άλλων ΟΤΑ του Νομού Ημαθίας αλλά και νέος χώρος απόρριψης εφαπτόμενος του αναχώματος και προς τα κατάντη αυτού, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην ευρεία κοίτη του ποταμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Υδρογεωλογία
Ποταμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.