Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανακύκλωση χαρτιού

Χατζηγεωργίου, Χρυσοβαλάντης

Η συσσώρευση απορριμμάτων στις τεχνολογικά εξελιγμένες κοινωνίες χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα της εποχής μας. Η δυσκολία αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού έγκειται στην αλληλεπίδραση πολλών παραμέτρων, και συγκεκριμένα : οικονομικών παραμέτρων (π.χ. σχέση κόστους διάθεσης απορριμμάτων και οφέλους από την πιθανή ανάκτηση πρώτων υλών μέσω ενός προγράμματος ανακύκλωσης) , ενεργειακών παραμέτρων (π.χ. σχέση απαιτήσεων σε ενέργεια για την μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων και οφέλους από την τυχόν ενεργειακή επεξεργασία απορριμμάτων), περιβαλλοντικών παραμέτρων (ρύπανση ατμοσφαιρικού, υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης απορριμμάτων, πρόκληση πυρκαγιών λόγω ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων) και κοινωνικών παραμέτρων (ανισομερής επιβάρυνση του πληθυσμού από συγ¬κεκριμένες επιλογές κατά την διαχείριση απορριμμάτων, με τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις συνήθως να μειονεκτούν). Ο σύγχρονος μηχανικός εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στον κύκλο των απορριμμάτων, οπωσδήποτε έμμεσα (αφού η όποια παραγωγική διαδικασία συνεπάγεται την παραγωγή απορριμμάτων), αλλά ενδεχομένως και άμεσα (π.χ. ως σχεδιαστής, κατασκευαστής, διαχειριστής ή ακόμα και προμηθευτής εγκαταστάσεων ή συσκευών που εντάσσονται στο όλο σύστημα της διαχείρισης απορριμμάτων). Επιβάλλεται λοιπόν ο σύγχρονος μηχανικός να έχει γνώσεις πάνω στην διαχείριση απορριμμάτων, και ειδικότερα να κατανοεί της μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων και να μπορεί να εκτιμά την σκοπιμότητα αξιοποίησης της ενέργειας και των πρώτων υλών που περιέχονται στα απορρίμματα. Η ανακύκλωση, δηλαδή η επανεισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία υλικών που θεωρούνται απορρίμματα, αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Αναμφισβήτητα, η ανακύκλωση μπορεί να θεωρηθεί ως η πρέπουσα απάντηση της επιστήμης και της τεχνολογίας στο πρόβλημα των απορριμμάτων, που αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τη σύγχρονη κοινωνία. Η πορεία της ανακύκλωσης δεν είναι ευθύγραμμη. Προβλήματα προκύπτουν κυρίως από παγιωμένες συνήθειες του κοινού, ενώ η επιτυχείς ανάκτηση χρήσιμών υλικών (π.χ. χαρτί) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες, όπως τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμμάτων και η εξασφάλιση αγοράς για τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Χαρτί
Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.