Παραγωγή εμβολιασμένων φυτών τομάτας θερμοκηπίου, αγγουριού και καρπουζιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παραγωγή εμβολιασμένων φυτών τομάτας θερμοκηπίου, αγγουριού και καρπουζιού

Κορολώφ, Θεοδοσία

Ο εμβολιασμός των φυτών, στην περίπτωση της τομάτας θερμοκηπίου, αγγουριάς και καρπουζιάς, επιλέγεται κυρίως για την αντιμετώπιση μη ευνοϊκών συνθηκών καλλιέργειας και τη δημιουργία ανθεκτικών ποικιλιών στις ασθένειες. Οι κυριότερες μέθοδοι εμβολιασμού των ειδών αυτών περιλαμβάνουν κυρίως τη μέθοδο της προσέγγισης με γλωσσίδιο, τη μέθοδο της οπής (κατακόρυφης ή πλάγιας), τη μέθοδο της κατακόρυφης σχισμής στην επικοτύλη και τον πλάγιο εμβολιασμό. Έτσι, η παραγωγή των εμβολιασμένων σε εύρωστα υποκείμενα τοματών, αγγουριών και καρπουζιών είναι γενικά πολύ υψηλότερη παραγωγή από τα αυτόρριζα φυτά και οι δυνατότητες και πλεονεκτήματα που προσφέρει ο εμβολιασμός έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτησή τους από μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις. Το άριστο προϊόν μιας επιχείρησης παραγωγής εμβολιασμένων σπορόφυτων έγκειται στις σωστές μεθόδους που επιλέγονται αλλά και τη σχολαστική εφαρμογή των κανόνων σε όλα από τα στάδια παραγωγής, τη σπορά των εμβολίων και υποκείμενων, την περιποίηση των σπορόφυτων πριν τον εμβολιασμό, τον εμβολιασμό και την περιποίηση των σπορόφυτων μετά τον εμβολιασμό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται όλες αυτές οι διαδικασίες εμπορικής παραγωγής εμβολιασμένων φυτών τομάτας θερμοκηπίου, αγγουριού και καρπουζιού.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά - Ασθένειες
Τομάτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.