Μέθοδοι ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα φυτικής προέλευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μέθοδοι ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα φυτικής προέλευσης

Ντάγκαλη, Σταυρούλα

Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του πληθυσμού και τη ανάπτυξη της τεχνολογίας ο άνθρωπος άρχισε να επεμβαίνει αλόγιστα στο φυσικό περιβάλλον με σκοπό να παράγει περισσότερα αγαθά με λιγότερο κόπο, έτσι ώστε όχι μόνο να ζει πιο άνετα αλλά να μεγαλώσει το κέρδος του χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες και τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον, στην υγεία του και ποσό μάλλον στην υγεία των γύρω του. Μια πτυχή αυτού του θέματος αποτελεί η παρουσία στα τρόφιμα υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Έτσι για την ασφάλεια του καταναλωτή έχουν θεσπιστεί τα σχετικά μέγιστα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων (MRLs). Η ευρωπαϊκή ένωση έχει θεσπίσει κάποια ανώτατα επιτρεπτά όρια για όλο το φάσμα των φυτοφαρμάκων και εκδίδεται μια κοινοτική οδηγία η οποία θα πρέπει να τηρείται από όλα τα εργαστήρια που υπάγονται στα κράτη μέλη της. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται για αρκετές εκατοντάδες γεωργικά φάρμακα. Για αυτόν τον λόγο στα εργαστήρια χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι ανάλυσης που επιτρέπουν τον προσδιορισμό ενός μεγάλου αριθμού ουσιών με μια μόνο ανάλυση. Όμως κάθε μια από αυτές τις μεθόδους μπορεί να προσδιορίσει έναν ορισμένο αριθμό γεωργικών φαρμάκων. Έτσι για την ανάλυση ενός δείγματος και για τον προσδιορισμό των όσων φυτοφαρμάκων που μπορεί να το απαρτίζουν χρησιμοποιούνται παραπάνω από μια μέθοδο ανάλυσης υπολειμματικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτοφάρμακα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.