Έντομα επιβλαβή στα κτηνοτροφικά και βρώσιμα ψυχανθή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Έντομα επιβλαβή στα κτηνοτροφικά και βρώσιμα ψυχανθή

Σδόνα, Παναγιώτα

Γενικά τα ψυχανθή από πλευράς σπουδαιότητας, κατατάσσονται στη δεύτερη θέση μετά από τα σιτηρά και γενικότερα τα αγρωστώδη. Καλλιεργούνται: 1) για την παραγωγή καρπών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων, 2) για την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών και 3) ως φυτά χλωρής λίπανσης. Η μεγάλη σπουδαιότητα των ψυχανθών έναντι των άλλων καλλιεργειών έγκειται στην ικανότητα τους να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και έτσι όχι μόνο να καλύπτουν σχεδόν εξ’ολοκλήρου ή εν μέρει τις ανάγκες τους σε άζωτο, αλλά και να εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο, το οποίο χρησιμοποιεί η καλλιέργεια που θα ακολουθήσει. Ο άνθρωπος από την αρχή της παρουσίας του βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυάριθμα νοσογόνα παράσιτα (ζωικά και φυτικά), τα οποία είτε απειλούσαν την υγεία του και εκμηδένιζαν τους πληθυσμούς του με τις γνωστές θυσίες και εκατόμβες αυτού (ελονοσία, πανώλη),είτε μείωναν σημαντικά ή κατέστρεφαν ολοσχερώς τις συγκομιδές του. Για πολλούς αιώνες ο άνθρωπος παρέμεινε ανίσχυρος για να προστατέψει την υγεία του,τα ζώα του και τη φυτική παραγωγή του, εφ’όσον δεν είχε τα κατάλληλα μέσα.

Thesis
NonPeerReviewed

Έντομα
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.