Ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανακύκλωση λιπαντικών ελαίων

Παπαγιάννη, Ασπασία

Τα λιπαντικά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανίας του πετρελαίου. Η κατανάλωση λιπαντικών συγκριτικά με τα καύσιμα είναι πολύ μικρή, περίπου 1% των καυσίμων. Η σπουδαιότητα τους όμως είναι μεγάλη, διότι ουδεμία μηχανή θα λειτουργούσε χωρίς αυτά. Η σωστή λίπανση έχει μεγάλη οικονομική σημασία, και είναι χαρακτηριστική η μόνη μελέτη του είδους που έγινε στη Μ. Βρετανία το 1968 (Jost Report) και η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μη κανονική λίπανση των μηχανημάτων κόστισε στην βρετανική βιομηχανία περίπου 600 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Με τον όρο λίπανση κατ' αρχήν εννοείται η παρεμβολή λιπαντικού με διάφορους τρόπους και μορφές ανάμεσα στα κινούμενα μέρη ενός μηχανήματος, με στόχο τον περιορισμό των τριβών και της επακόλουθης φθοράς. Τα σύγχρονα λιπαντικά, εκτός από λίπανση αυτή καθ' εαυτή, επιτελούν και μια σειρά άλλες λειτουργίες, προστατευτικού χαρακτήρα για τα μηχανήματα, που θα αναλυθούν παρακάτω. Ως λιπαντικά στην διάρκεια των χρόνων έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα υλικά, στερεά, υγρά, ημιστερεά, ακόμα και αέρια. Σήμερα έχε επικρατήσει με τον όρο λιπαντικά να εννοούνται υγρά (λάδια), ή ημιστερεά (γράσα), που συνήθως έχουν σαν βάση τα ορυκτέλαια. Μέσα στον όρο λιπαντικά αναφέρονται και προϊόντα που δεν επιτελούν λίπανση, ωστόσο παράγονται με παρόμοιους τρόπους. Τέτοια είναι τα "λιπαντικά" μεταφοράς θερμότητας, τα διηλεκτρικά, τα λάδια διεργασιών (process oils) κλπ.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγρά απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.