Μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην Δυτική Μακεδονία

Νικολαΐδου, Θεοδώρα

Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ανεπαρκή διαχείριση των περιττωμάτων και των οργανικών αποβλήτων, προτείνει την ανάγκη για κατάλληλες λύσεις που αφορούν το πρόβλημα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη και εγκατάσταση των τεχνολογιών βιοαερίου, παρουσιάζεται σαν μία σαφώς καλύτερη εναλλακτική λύση συγκρινόμενη με την χουμοποίηση, την καύση στερεών απορριμμάτων ή την απόρριψη των ΧΥΤΑ. Μια από τις κινητήριες δυνάμεις για ολοκληρωμένη παραγωγή βιοαερίου στο εθνικό ενεργειακό σύστημα είναι η απαίτηση για λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την ζωική παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων. Το βιοαέριο δεν θεωρείται μόνο σαν μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αλλά σαν μια υποσχόμενη λύση για τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα σχετικά με την διαχείριση των κοπριών και των αποβλήτων, την μόλυνση των υδάτων, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άμεσα ή έμμεσα συνέπεια της εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής σε αυτές τις χώρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομάζα, Ενέργεια από
Βιοαέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.