Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Πουρνάρας, Ανδρέας

Ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού νοούνται οι συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και για οποιοδήποτε λόγω θεωρούνται απορρίμματα. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεωρούνται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1998, η παγκόσμια παραγωγή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανήλθε σε 6 εκατομμύρια τόνους. Η βιομηχανία ηλεκτρονικών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και ενεργή στο χώρο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ – Life Cycle Analysis/LCA), του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (DFE) και της Διαχείρισης μετά το τέλος ζωής του προϊόντος (ELM).

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.