Ανθηροκαλλιέργεια στα χειμερινά σιτηρά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανθηροκαλλιέργεια στα χειμερινά σιτηρά

Μαντά, Όλγα

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη της in vitro καλλιέργεια ανθήρων στα χειμερινά σιτηρά. Η εργασία αυτή αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και περιλαμβάνει αναφορά στην διαδικασία της καλλιέργειας ανθήρων και επιπλέον το σκοπό, και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στο μαλακό σιτάρι, στο κριθάρι, στο σκληρό σιτάρι και στη βρώμη. Αναφέρονται αρχικά κάποια στοιχεία για να γνωρίσουμε τα χειμερινά σιτηρά και τη σημαντικότητά τους, και στην πορεία αναφερθήκαμε διεξοδικά στις τεχνικές και τα στάδια της ιστοκαλλιέργειας και ειδικότερα στην τεχνική της in vitro καλλιέργειας ανθήρων σ’ αυτά καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Σιτηρά
Σιτάρι - Ποικιλίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.