Επίδραση υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη και απόδοση τοπικών πληθυσμών και διαλογών φασολιού (Phaseolus vulgaris L.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επίδραση υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη και απόδοση τοπικών πληθυσμών και διαλογών φασολιού (Phaseolus vulgaris L.)

Καρεκλάς, Ευθύμιος
Μπαρμπαγιώργης, Αναστάσιος
Παπαδοπούλου, Βασιλική

Οι στροβιλομηχανές μπορούν γενικά να οριστούν ως οι μηχανές μέσω των οποίων γίνεται εναλλαγή της μηχανικής ενέργειας σε ενέργεια του ρευστού ή αντίστροφα (δηλ. της ενέργειας του ρευστού σε μηχανική ενέργεια) μέσω συνεχούς ροής του ρευστού και σταθερής περιστροφικής κίνησης.Οι διαφορετικοί γενότυποι έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς την αντίδραση τους στην περιορισμένη άρδευση ανεξάρτητα από το στάδιο εφαρμογής της σε σχέση με τον αντίστοιχο μάρτυρα. Ο ρυθμός φωτοσύνθεσης και η στοματική αγωγιμότητα δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο καλλιεργητικών περιόδων ενώ ο ρυθμός διαπνοής εμφάνισε σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ετών. Από την μελέτη φαίνεται ότι υπήρξε σημαντική επίδραση των διαφορετικών υδατικών μεταχειρίσεων στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των επτά πληθυσμών και τριών διαλογών με σημαντικές διαφορές στην συμπεριφορά των διαφορετικών γενοτύπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φασόλια
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.