Θρεπτική αξία κτηνοτροφικού μπιζελιού στη διατροφή παχυνόμενων ορνιθίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Θρεπτική αξία κτηνοτροφικού μπιζελιού στη διατροφή παχυνόμενων ορνιθίων

Ιωαννίδης, Ιωάννης

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 114 ορνίθια κρεοπαραγωγής και πραγματοποιήθηκαν δύο πειράματα. Ένα πείραμα ανάπτυξης- πάχυνσης και ένα πείραμα εκτίμησης της ενεργειακής αξίας του κτηνοτροφικού μπιζελιού. Στο πρώτο πείραμα το οποίο περιελάμβανε δύο φάσεις, τη φάση ανάπτυξης (1-28 ημέρες) και τη φάση πάχυνσης (28-42 ημέρες), χρησιμοποιήθηκαν 90 ορνίθια (45 αρσενικά και 45 θηλυκά). Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης τα ορνίθια κατανεμήθηκαν τυχαία σε 3 επεμβάσεις (Μ1, Α1 και Β1). Τα ορνίθια της επέμβασης Μ1 (μάρτυρας) κατανάλωναν ένα τυπικό σιτηρέσιο ανάπτυξης με βάση τον αραβόσιτο και το σογιάλευρο, ενώ τα ορνίθια των επεμβάσεων Α1 και Β1 κατανάλωναν ισοενεργειακά και ισοαζωτούχα σε σύγκριση με το μάρτυρα σιτηρέσια ανάπτυξης, στα οποία έγινε αντικατάσταση του σογιαλεύρου από κτηνοτροφικό μπιζέλι σε ποσοστό 10% και 20%, αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της φάσης πάχυνσης τα ορνίθια κατανεμήθηκαν σε τρεις επεμβάσεις (Μ2, Α2, Β2). Τα ορνίθια της επέμβασης Μ2 κατανάλωναν ένα τυπικό σιτηρέσιο πάχυνσης με βάση τον αραβόσιτο και το σογιάλευρο, ενώ τα ορνίθια των επεμβάσεων Α2 και Β2 κατανάλωναν ισοενεργειακά και ισοαζωτούχα σε σύγκριση με το μάρτυρα σιτηρέσια πάχυνσης, στα οποία έγινε αντικατάσταση του σογιαλεύρου από κτηνοτροφικό μπιζέλι σε ποσοστό 20% και 40%, αντίστοιχα. Η κατανάλωση τροφής και νερού ήταν κατά βούληση. Προσδιορίσθηκαν τα παραγωγικά χαρακτηριστικά, το βάρος ορισμένων εσωτερικών οργάνων και χαρακτηριστικά του σφαγίου των ορνιθίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφικά φυτά
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.