Μετασυλλεκτική διαχείριση ακτινιδίων στο Νομό Πιερίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μετασυλλεκτική διαχείριση ακτινιδίων στο Νομό Πιερίας

Παλαμά, Ζουμπουλία

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν την συντήρηση και την τυποποίηση των ακτινιδίων στο Νομό Πιερίας. Αρχικά, παρουσιάζονται οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις της ακτινιδιάς. Στη συνέχεια, δίνονται στοιχεία για την κατανομή της παραγωγής ακτινιδίων παγκόσμια, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στο Ν. Πιερίας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι διάφορες ποικιλίες ακτινιδίων και η διαδικασία συγκομοιδή τους. Ακολουθεί η περιγραφή της μετασυλλεκτικής διαχείρισης, καθώς και της συντήρησης και της αποθήκευσης που ακολουθείται από τους αγρότες του Ν. Πιερίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ακτινίδιο
Φρούτα - Συγκομιδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.