Αβιοτικές καταπονήσεις βιομηχανικών φυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αβιοτικές καταπονήσεις βιομηχανικών φυτών

Πατσατζή - Ιωαννίδου, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις αβιοτικές καταπονήσεις και τις επιδράσεις τους σε πέντε βιομηχανικά φυτά (βαμβάκι, ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλο, ηλίανθος και καπνός). Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ουσίες ή ενέργειες προερχόμενες από ανθρώπινη δραστηριότητα οι οποίες έχουνως αποτέλεσμα τη διατάραξη των φυσικών οικοσυστημάτων και επομένως τη ρύπανση της ατμόσφαιράς, του νερού και του εδάφους.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά - Βιομηχανικά
Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Περιβάλλον - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.