Υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς στη Φλώρινα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς στη Φλώρινα

Καμπέρη, Σπυριδούλα

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής, ως μετεωρολογικής παραμέτρου που έχουν άμεση επίδραση στη γεωργία, καθώς προσδιορίζει τις απαιτήσεις της γεωργίας σε νερό.Για τον ακριβή προσδιορισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς, βασικοί παράγοντεςείναι το είδος των μετεωρολογικών δεδομένων, η διαθεσιμότητά τους και η αξιοπιστία τους. Επίσης, σημαντική είναι και η μετατροπή των πρωτογενών δεδομένων σεπαραμέτρους που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα μοντέλα εξατμισοδιαπνοής.Εφαρμόζονται τρεις γνωστές μέθοδοι υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοήςαναφοράς, οι οποίες αναλυτικά είναι η FAO 24 Blaney-Criddle, FAO 56 Penman –Monteith και η Hargreaves. Ανάλογα με τους παράγοντες που υπεισέρχονται σε κάθεμέθοδο και τις τροποποιήσεις υπολογισμού των παραμέτρων, έγιναν συνολικά επτά (7)υπολογισμοί της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωργικό περιβάλλον

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.