Κρίσιμα Ορυκτά στην Ευρώπη: Μία Πρωτοβουλία της Ε.Ε.= Critical Minerals in Europe: Critical Minerals in Europe: An EU Initiative

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κρίσιμα Ορυκτά στην Ευρώπη: Μία Πρωτοβουλία της Ε.Ε.= Critical Minerals in Europe: Critical Minerals in Europe: An EU Initiative

Συνάνη, Θεοδώρα

Η εργασία ασχολείται με την επεξήγηση του όρου ‘’Κρίσιμα – Στρατηγικά ορυκτά’’, την εξάπλωση αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ελλαδικό χώρο. Γίνεται ανάλυση των δεκατεσσάρων ορυκτών που θεωρούνται κρίσιμης και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, με μια εκτενέστερη αναφορά στις Σπάνιες Γαίες (R.E.E.) αναλύοντας τις τρεις υποομάδες τους. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μη ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες (ΜΕΟΠΥ), οι οποίες εντάσσονται στις κρίσιμες – στρατηγικές Ορυκτές Πρώτες Ύλες και είναι τα μεταλλικά, τα βιομηχανικά, τα λατομικά ορυκτά ή αλλιώς δομικά υλικά (διακοσμητικά πετρώματα, δομικοί λίθοι, αδρανή υλικά). Τέλος, γίνεται αναφορά στις χρήσεις – εφαρμογές των Κρίσιμων – Στρατηγικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) στη καθημερινότητα αλλά και σε εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.