Φορολογία νομικών πρόσωπων = Taxation of legal entities

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2004 (EL)
Φορολογία νομικών πρόσωπων = Taxation of legal entities

Καψιμάλη, Μαρία

Αρχικά αναλύονται έννοιες που αφορούν την ίδια τη φορολογία και τη διαφορετική υπόσταση των νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Το δίκαιο της Ελλάδας προβλέπει την ύπαρξη πολλών ειδών νομικής προσωπικότητας, όμως η εργασία ασχολείται κυρίως με τις εταιρίες και συγκεκριμένα τις ανώνυμες. Επίσης, γίνεται νύξη και για τα είδη των εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τέλος, μελετάτε η φορολόγηση των κερδών των εταιριών και ο τρόπος με τον οποίο αυτά δηλώνονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Εταιρείες - Φορολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.