Παρουσίαση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Μεντικουϊκ Α.Ε. λογιστικά και φορολογικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Παρουσίαση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Μεντικουϊκ Α.Ε. λογιστικά και φορολογικά

Μπόνης, Ορέστης

Η λογιστική των εταιρικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κλάδους της Ειδικής Λογιστικής, γεγονός που τονίζεται και από το ότι σήμερα όχι μόνο το σημαντικότερο μέρος της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας ασκείται μέσω εταιρικών επιχειρήσεων αλλά και πολλές κρατικές επιχειρήσεις οργανώνονται και λειτουργούν βάσει θεσμών που διαμορφώθηκαν στα πλαίσια του εταιρικού δικαίου. Η λογιστική των εταιριών ασχολείται με τη λογιστική απεικόνιση νομικών σχέσεων οι οποίες απορρέουν από το είδος της νομικής μορφής, γι αυτό και η συνάφειά της με το Δίκαιο των εταιριών είναι στενή. Θέματα που αποτελούν αντικείμενό της είναι η σύσταση και λύση των εταιριών, το κεφάλαιο, η έκδοση και απόσβεση ομολογιακών δανείων, εκκαθάριση κ.α. Εξάλλου πολλοί είναι αυτοί που ακόμα και τώρα τους απασχολούν ερευνητικά και συγγραφικά τα αναμφισβητήτως δύσβατα και για πολλούς απροσπέλαστα θέματα της φορολογίας και διαθέσεως (διανομής και αποθεματικοποιήσεως) των κερδών των εταιριών, θέματα ακανθώδη, αφού στην αντιμετώπισή τους συναντώνται και συμπλέκονται διατάξεις του εμπορικού δικαίου, της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί αναπτυξιακών κινήτρων και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Φορολογία
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.