Η έρευνα μάρκετινγκ ως εργαλείο στον τομέα των τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η έρευνα μάρκετινγκ ως εργαλείο στον τομέα των τραπεζών

Παπαδοπούλου, Παρθένα

Με την παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια να καλυφθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του κλάδου της έρευνας marketing (ειδικότερα στο χώρο των τραπεζών), καθώς το θέμα αυτό είναι αδύνατο να καλυφθεί στα πλαίσια μιας εργασίας, αφού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, έχει απεριόριστο πεδίο εφαρμογών και απαιτεί μακροχρόνιες μελέτες και έρευνες. Άλλωστε οι ταχείς εξελίξεις τόσο στο κοινωνικό όσο και στο οικονομικό περιβάλλον επηρεάζουν και μεταβάλλουν συνεχώς το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η έρευνα marketing, κάτι που κάνει ακόμα δυσκολότερη τη συνολική κάλυψη του θέματος. Έτσι, γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των βασικών θεωρητικών αρχών του marketing και της έρευνας marketing και κατά πόσο αυτές εφαρμόζονται και επηρεάζουν το τραπεζικό σύστημα (κάτι που προκύπτει τόσο από βιβλιογραφικές πηγές, όσο και από τη σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων με στελέχη και πελάτες τραπεζών). Επίσης γίνεται εκτενής ανάλυση του τραπεζικού κλάδου μέσα από την οργάνωσή του, τις υπηρεσίες που προσφέρει, την πολιτική που ακολουθεί, τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο έχει αναπτυχθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Τραπεζικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.