Ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων στο Δήμο Φαρκαδόνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2013 (EL)
Ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων στο Δήμο Φαρκαδόνας

Ζίντζαρα, Μαρία

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα και επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Τα απορρίμματα ρυπαίνουν το περιβάλλον, καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο και επιβαρύνουν με μολυσματικά υπολείμματα το έδαφος και τους υδροφορείς. Τελικά, τα ίδια αυτά παράγωγα της ευζωίας μας και να υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών. Στη χώρα μας ο κάθε Δήμος ή Κοινότητα έχουν, γενικά, την ευθύνη για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υποχρεούνται να τα δέχονται, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Έτσι και στο Δήμο Φαρκαδόνας έχει υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων. όλα αυτά παρουσιάζονται στα παρακάτω κεφάλαια στην πτυχιακή εργασία. Αναλύεται ο δήμος Φαρκαδόνας τα ιστορικά στοιχεία του Δήμου καθώς και τα οικονομικά και χωροταξικά δεδομένα του Δήμου. Αναλύονται οι έννοιες των απορριμμάτων και των αστικών στερεών αποβλήτων καθώς και τις κατηγορίες που υπάρχουν. επίσης στο ίδιο κεφάλαιο έχει αναπτυχθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων η μεταφορά και η απόθεση τους. Αναλύονται όλες οι λεπτομέρειες των ΧΥΤΑ όπως είναι οι έννοια του, ιστορία του, πως κατασκευάζεται και τι χρειάζεται για να λειτουργήσει ένας ΧΥΤΑ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.