Αιολικά πάρκα. Αιολική ενέργεια: η κατάσταση στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αιολικά πάρκα. Αιολική ενέργεια: η κατάσταση στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης

Καϊτσή, Σταυρούλα
Κουκουράκη, Ευανθία

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να κατανοηθεί η σπουδαιότητα της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία της Κρήτης. Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα της Ε.Ε., στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Από τις Α.Π.Ε. η αιολική ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληματισμών εξαιτίας της υψηλής ζήτησης για την κατασκευή όλο και περισσοτέρων αιολικών πάρκων. Η εξέλιξη αυτή όμως προκαλεί συχνά αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και για το λόγω αυτό γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη εύρεσης των όρων που θα επιτρέπουν την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων ώστε να εγκατασταθούν έργα που να διαθέτουν συνοχή σε επίπεδο περιβάλλοντος και τοπίου, αλλά και σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.