Η ποιότητα του αέρα στην περιοχή των Χανίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η ποιότητα του αέρα στην περιοχή των Χανίων

Μαχαιρίδης, Μιχάλης

Σε αυτή την εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Θα αναφερθούμε γενικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση, θα δοθούν οι ορισμοί τι ονομάζουμε ατμοσφαιρική ρύπανση τι ονομάζουμε πρωτογενή και δευτερογενής ρύπο, σημειακή πηγή ρύπανσης και γραμμική πηγή ρύπανσης, αναφερόμαστε στις πηγές αερίων ρύπων και τι επιβάρυνση έχει η κάθε μια από αυτές. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τους βασικούς αέριους ρύπους στην ατμόσφαιρα και τα χαρακτηριστικά τους. Θα ασχοληθούμε με την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζετε τι καύσιμο χρησιμοποίει η επιχείρηση ποσό καταναλώνει κάθε μήνα και πόσο κάθε έτος. Περιγράφετε αναλυτικά η λειτουργία Α/Σ ανοικτού κύκλου, γίνεται περιγραφή λειτουργίας της μονάδας συνδυασμένου κύκλου και στο τέλος αυτής της ενότητας υπάρχουν πίνακες με τα γενικά χαρακτηριστικά των δυο αυτών μονάδων. Έπειτα ακολουθεί τοπογραφικός χάρτης των Χανίων που δείχνει σε ποιες περιοχές είναι οι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια αναλυτικά ο καθένας ξεχωριστά για τις μετρήσεις ενός έτους. Στο τέλος θα ασχοληθούμε με την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί η εταιρία και τι συγκεκριμένα δεσμεύεται η διοίκηση του ΑΗΣ Χανίων, επίσης θα πούμε και ποιες είναι οι περιβαλλοντικές πλευρές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικοί όροι και συγκεκριμένα τι ισχύ για κάθε μονάδα ξεχωριστά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.