Σχεδίαση και μελέτη μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικού έργου (Μ.Υ.Η.Ε.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Σχεδίαση και μελέτη μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικού έργου (Μ.Υ.Η.Ε.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Θαλάσσης, Γιάννης
Λιάκος, Φίλιππος Α.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η σχεδίαση και η μελέτη ενός μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικού έργου (Μ.Υ.Η.Ε.), με σκοπό την πλήρη κατανόηση της διαδικασίας που απαιτείται προκειμένου να σχεδιαστεί και να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο. Η δομή της εργασίας συνοψίζεται στις εξής ενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας και επισημαίνεται η αναγκαιότητα της πράσινης ανάπτυξης με ταυτόχρονη παράθεση στοιχείων σχετικά με τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής ύφεσης που συνιστούν τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα, επισημαίνοντας την καταλληλότητα της λύσης των μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικών έργων στα προαναφερόμενα προβλήματα, ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζονται και περιγράφονται τα Μ.Υ.Η.Ε. όσον αφορά στην ιστορική τους αναδρομή, στις διαθέσιμες τεχνικές αλλά και στα βασικά τους χαρακτηριστικά. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο μηχανισμός λειτουργίας των Μ.Υ.Η.Ε. σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναλύοντας θέματα όπως η διαστασιολόγηση του σταθμού και η επιλογή της κατάλληλης θέσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται τα στάδια μιας μελέτης Μ.Υ.Η.Ε. καθώς και τα έργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ο απαιτούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ενώ στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης Μ.Υ.Η.Ε., έργου ισχύος 1900 KW που υλοποιήθηκε στο Νομό Φωκίδας (Δελφοί- θέση «Αγία Άννα») από την εταιρία ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα προαναφερόμενα θεωρητικά σχήματα στην πρακτική τους εκδοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδροηλεκτρικά έργα
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)