Θερμικές κατεργασίες χάλυβα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Θερμικές κατεργασίες χάλυβα

Δελλής, Λουκάς

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ενασχόληση και η παρουσίαση των θερμικών κατεργασίων στις όποιες μπορεί να υπόκειται ο χάλυβας. Αρχικά παρουσιάζονται κάποια στοιχεία που αφορούν την χρήση του χάλυβα διαμέσου τις ανθρώπινης ιστορίας, τα πλεονεκτήματα του, τα μειονεκτήματα του και οι χρήσεις του. Στην συνέχεια παρουσιάζονται σε αρκετό βάθος οι περισσότερο αλλά και λιγότερο σημαντικές θερμικές κατεργασίες του χάλυβα, ο λόγος για τον οποίο αυτές πραγματοποιούνται, τα οφέλη τους, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται και οι επιδράσεις τους στο κρυσταλλικό πλέγμα του χάλυβα. Τέλος παρουσιάζεται το παράρτημα με στοιχεία που αφορούν τις μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα (όπως η σκληρότητα) και τις βελτιωτικές επιδράσεις αυτών

Thesis
NonPeerReviewed

Χάλυβας
Μεταλλουργία - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.