Χρήση του φυσικού αερίου στον ενεργειακό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρήση του φυσικού αερίου στον ενεργειακό τομέα

Χαρταμπίλας, Εμμανουήλ
Λίτσο, Ενέα

Η ενέργεια (παραγωγή, κατανάλωση και διαχείριση ενεργειακών πόρων) αποτελεί βασική εισροή για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Η χάραξη της ενεργειακής πολιτικής είναι επομένως λειτουργία με υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγραμματισμού της οικονομικής ανάπτυξης. Η γρήγορη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, απαραίτητη για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου, και αναγκαία για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), θα απαιτήσει σημαντική αύξηση στην κατανάλωση της ενέργειας, μεγάλο μέρος της οποίας θα εξακολουθήσει να εισάγεται. Πέραν τούτου, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν παραπέρα οι εγχώριες πηγές ενέργειας καθώς και η χρήση της τεχνολογίας, για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ενέργειες απαραίτητες για την υποκατάσταση του πετρελαίου, σήμερα μάλιστα που οι τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνουν σημαντικές αυξήσεις διεθνώς (προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις 1973-74 και 1979).

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια
Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.