Μελέτη ανεμογεννήτριας για την κάλυψη αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη ανεμογεννήτριας για την κάλυψη αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εμμανουηλίδης, Νικόλαος
Τέλλιος, Γεώργιος

Η εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση των αναγκών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε ηλεκτρικό ρευμα από ανεμογεννήτριες. Αρχικά στα τρία κεφάλαια γίνεται μια ανάλυση της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης με ειδικότερη αναφορά στην Ελλάδα και αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν, από τη χρήση της αιολικής ενέργειας. Στη συνέχεια αναφέρεται το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη χρήση της αιολικής ενέργειας και ακολουθούν προτάσεις αξιοποίησηςτης ελαιολικής ενέργειας στη χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.