Βλάβες ανεμογεννητριών (κιβώτια)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βλάβες ανεμογεννητριών (κιβώτια)

Γκάλιος, Κωνσταντίνος

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι δίνουν έμφαση όλο και περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή εκμεταλλεύονται πρωτίστως την ηλιακή και αιολική ενέργεια και δευτερευόντως τη γεωθερμική και κυματική ενέργεια. Μ΄ αυτό το σκεπτικό εκπονήθηκε και η παρούσα πτυχιακή εργασία, στην οποία δίνεται έμφαση η μετάδοση κίνησης της ανεμογεννήτριας και συγκεκριμένα αναλύετε η λειτουργία και οι βλάβες του κιβωτίου ταχυτήτων, διότι είναι από τους πρώτους μηχανισμούς που επιβαρύνονται με φθορές. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά για το πώς εξελίχτηκε η ανεμογεννήτρια καθώς και από ποια μέρη αυτή δομείται. Στη συνέχεια εμβαθύνετε και αναλύετε διεξοδικά το σύστημα του κιβωτίου ταχυτήτων που γίνεται λεπτομερή αναφορά για τα μέρη από τα οποία αποτελείται και για το σύστημα λίπανσης. Τέλος, αναφερόμαστε στις μεθόδους συντήρησης και στα προβλήματα που παρουσιάζονται σε μια ανεμογεννήτρια καθώς και στις πιθανές βλάβες που συμβαίνουν σε ένα κιβώτιο ταχυτήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.