Συλλογή και διαχείριση αστικών λυμάτων στο Νομό Κοζάνης: εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συλλογή και διαχείριση αστικών λυμάτων στο Νομό Κοζάνης: εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

Αυγέρης, Νικόλαος
Μεταλλίδης, Βίκτωρ

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και των αποδεκτών τους, για όλους τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των ορίων του Νομού Κοζάνης όσον αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.