Η χρήση του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η χρήση του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα

Ζάχος, Θεόδωρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στη χρήση της ενέργειας και συγκεκριμένα στη χρήση του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα. Το φυσικό αέριο βρίσκεται εγκλωβισμένο στα πετρώματα της γης, είτε μόνο του, είτε μαζί με κοιτάσματα πετρελαίου. Εξορύσσεται με τη βοήθεια γεωτρήσεων και επεξεργάζεται ώστε να αφαιρεθούν οι πρόσθετες, μη χρήσιμες ουσίες ή διάφορα αιωρούμενα σωματίδια, εάν βέβαια υπάρχουν. Μεταφέρεται αεριοποιημένο από τις γεωτρήσεις στα σημεία κατανάλωσης με τη βοήθεια αγωγών. Επίσης, μπορεί να υγροποιηθεί σε μια ορισμένη θερμοκρασία, να μεταφερθεί με βυτία και να αποθηκευτεί σε δεξαμενές. Όταν η σύσταση του φυσικού αερίου αποτελείται κυρίως από μεθάνιο ονομάζεται ξηρό και όταν περιέχει άλλες καύσιμες ουσίες ονομάζεται υγρό φυσικό αέριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικιακή οικονομία
Φυσικό αέριο, αγωγοί του
Φυσικοί πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.