Μηχανολογικά συστήματα και ασφάλεια στη ναυτιλία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μηχανολογικά συστήματα και ασφάλεια στη ναυτιλία

Γαλανοπούλου, Δημήτρης

Στην εργασία αυτή θα γίνει αναφορά στα μηχανολογικά συστήματα και την ασφάλεια στη ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετηθεί ο ρόλος που έχει παίξει η ναυτιλία για την Ελλάδα και τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία και βιομηχανία, θα γίνει αναφορά στην κατάταξη των πλοίων οπού κατατάσσονται από την μορφή , το μέγεθος και τον εξοπλισμό. Επίσης, η κατάταξη των πλοίων οφείλεται στις ανθρώπινες ανάγκες, την βιομηχανική ανάπτυξη, την τεχνολογική εξέλιξη και την οικονομική οργάνωση. Έπειτα γίνεται διαχωρισμός των εμπορικών πλοίων, φορτηγών πλοίων, επιβατικών πλοίων και των πλοίων βοηθητικής ναυτιλίας. Τέλος θα αναφερθούν όλα τα είδη των πλοίων που υπάρχουν στο εμπόριο. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια γενική περιγραφή των πλοίων και γίνεται στην ιστορία τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές - Μέτρα ασφάλειας
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.