Μελέτη φωτοβολταϊκoύ συστήματος ισχύος 10 kW, σε στέγη κατοικίας, διασυνδεδεμένο στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη φωτοβολταϊκoύ συστήματος ισχύος 10 kW, σε στέγη κατοικίας, διασυνδεδεμένο στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Κοζάνης

Τυπούλης, Παύλος
Ποτσέπης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία απαιτείται για τη διασύνδεση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που βρίσκεται στη στέγη κατοικίας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στη δομή, τη λειτουργία και την κατηγοριοποίηση τους καθώς επίσης και στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε αυτά λόγω της διανεμημένης παραγωγής ενεργειας. Το επόμενο κεφάλαιο εισάγει στο χώρο των ανανεωσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλιακή, αιολική και γεωθερμική ενέργεια είναι καποιες μόνο από τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.