Κίνδυνοι και μέτρα πρόληψης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κίνδυνοι και μέτρα πρόληψης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις)

Στεργίου, Χριστίνα - Αριάδνη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η επισήμανση των αδυναμιών σε μια Θερμοϋδραυλική εγκατάσταση, με σκοπό την βαθύτερη κατανόησή της, συμπερασματικά και τον ορθότερο χειρισμό της. Για κάθε κίνδυνο που παραμονεύει, υπάρχουν και κάποια αντίστοιχα μέτρα πρόληψης, τα οποία αναφέρονται. Θεωρώντας πως οι θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις χωρίζονται κυρίως σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, θέρμανσης και φυσικού αερίου, κάθε τύπος εγκατάστασης θα αναλύεται σε ολόκληρο κεφάλαιο

Thesis
NonPeerReviewed

Οικιακή οικονομία
Θερμοδυναμική
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.