Μελέτη εγκατάστασης θέρμανσης χώρου με χρήση υπολογιστικού κώδικα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη εγκατάστασης θέρμανσης χώρου με χρήση υπολογιστικού κώδικα

Γαλέτας, Αντώνιος
Στεργιάννης, Ιωάννης

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει την βελτιστοποίηση θέρμανσης ενός δωματίου με τη χρήση υπολογιστικού κώδικα. Θα αναλυθεί η μεταβολή της θερμοκρασίας όσο αφορά τις τιμές και την ροή της ανάλογα τον τρόπο θέρμανσης που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε πείραμα. Στο χώρο θα επικρατούν συνθήκες ισορροπίας , επoμένως οι ροές που θα έχουμε θα είναι κυρίως στρωτές μη εξαναγκασμένες ροές θερμότητας. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν και θα μελετηθούν σε αυτά τα πειράματα θα έχουν σχέση με την μεταβολή της θερμοκρασίας ανάλογα το ύψος των σημείων που θα μελετηθούν μέσα στο δωμάτιο και γενικότερα των συντεταγμένων που θα έχουν. Τέλος θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα τα οποία έχουμε πάρει από τα αποτελέσματα που θα μας δώσει η επίλυση του προβλήματος μέσω του υπολογιστικού προγράμματος κρίνοντάς τα ως πραγματικά ή μη και προτείνοντας λύσεις όπου αυτό είναι δυνατό.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.