Γραμμική στοχαστική μοντελοποίηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Γραμμική στοχαστική μοντελοποίηση

Κουφάκης, Γρηγόριος

Οι απαιτήσεις της σημερινής εποχής και οι αυξημένες ανάγκες των ανθρώπων δημιουργούν πολύπλοκα προβλήματα τα οποία χρήζουν λύσεις ώστε να έχουμε αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερη αποδοτικότητα εργασιών. Σημαντικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων αυτών παίζει η χρήση στοχαστικών μοντέλων. Για την εύρεση ενός μοντέλου είναι χρήσιμο να εξεταστούν οι επιδράσεις που κάποιες μεταβλητές ασκούν σε κάποιες άλλες μεταβλητές. Η ύπαρξη μιας συναρτησιακής σχέσης (εξίσωσης) μεταξύ των μεταβλητών μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμη για την πρόβλεψη των τιμών μιας μεταβλητής από τις γνώσεις που διαθέτουμε για τις άλλες μεταβλητές, όταν ισχύουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Έτσι για την εκπόνηση αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης. Η μέθοδος αυτή ασχολείται με την περιγραφή και αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ μιας μεταβλητής (η οποία πολύ συχνά ονομάζεται εξαρτημένη) με μία ή περισσότερες μεταβλητές, οι οποίες ονομάζονται ανεξάρτητες. Συγκεκριμένα η παλινδρόμηση εξετάζει πως οι μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών επηρεάζουν την εξαρτημένη

Thesis
NonPeerReviewed

Μοντελοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.