Επιχειρηματικό σχέδιο φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε στέγη ισχύος 100kWp

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε στέγη ισχύος 100kWp

Δανιηλίδης, Γεώργιος

Μία από τις σηµαντικότερες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θεωρείται η ηλιακή ενέργεια. Η µετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια επιτυγχάνεται µέσω των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η αρχή λειτουργίας και η τεχνολογία αυτών των συστηµάτων, καθώς επίσης και η βιωσιµότητα µιας τέτοιας εγκατάστασης. Εξετάζονται οι οικονοµικές και οι ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων, τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από µια τέτοια εγκατάσταση.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.