Η δυναμική των σύγχρονων επιχειρήσεων μέσα από συγχωνεύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η δυναμική των σύγχρονων επιχειρήσεων μέσα από συγχωνεύσεις

Σιδέρη, Βασιλική

Στις ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα της Δυτικής Ευρώπης, λόγω των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων και των παραγωγικών προσανατολισμών, πολλές επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν, περιόρισαν ή μετέβαλαν τους παραγωγικούς τους στόχους ή ακόμη μετέφεραν σε άλλες περιοχές ή χώρες τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις. Αποτέλεσμα ήταν να εμφανισθεί ένα κύμα ομαδικών απολύσεων, υποαπασχόλησης και γενικότερα προβλημάτων στις εργασιακές σχέσεις, και φυσικά αντιδράσεων του συνδικαλιστικού κινήματος. Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θέσπισε νομοθετικά κείμενα στα οποία δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης της σταθερότητας της απασχόλησης των τεχνολογικών αλλαγών, και της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Συγχωνεύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.