Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Ωκεάνια ενέργεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Ωκεάνια ενέργεια

Ρουσόπουλος, Αναστάσιος

Στην εργασία γίνεται αναφορά στα διάφορα συστήματα που έχουν προταθεί για την εκμετάλλευση και την παραγωγή ενέργειας από το θαλάσσιο στοιχείο. Συγκεκριμένα γινεται εισαγωγή στο τι είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη σημαντικότητα αυτών και γίνεται αναφορά στις διάφορες μορφές που υπάρχουν. Παρακάτω γίνεται ανασκόπηση από την πρώτη μορφή ενέργειας, στη χρήση καυσίμων, έως την ανακάλυψη και εκμετάλλευση των φυσικών φαινομένων. Αυθόρμητα ο άνθρωπος αξιοποίησε τις ΑΠΕ και δημιούργησε κατασκευές, όπου στη συνέχεια τους εξελίχθηκαν για να αντιμετωπιστεί η αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Παρατίθενται πίνακες οι οποίοι αποτελούν μια καταγραφη των σημαντικότερων γεγονότων που όρισαν τη χρονική εξέλιξη της χρήσης των πηγών ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδροηλεκτρικά έργα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.